הסכם רכישת זיכיון במערכת בניית אתרים בשילוב קורס שיווק באינטרנט
מבוא
⦁ הקורס אותו אתה מקבל ביחד עם רכישת הזיכיון במערכת בניית אתרים הינו קורס בתחום: השיווק באינטרנט.
בקורס תלמד להשתמש בכלים פרקטיים לשיווק באינטרנט כגון: בניית אתרים, קידום אתרים, שיווק בפייסבוק, שיווק בגוגל, שיווק ביוטיוב, אינסטגרם ועוד (להלן: "הקורס").
הקורס כולל קורס בונוס שיווק שותפים מלא וקידום אתרי נכס דיגיטלי.
הסבר על מערכת בניית האתרים ותכני הקורס נמצא בדפי הפרסום והסרטונים בדף הפרסום בו קונה הקורס והמערכת השאיר פרטיו כמתעניין לפני רכישתו.
הינך מצהיר כי צפית ועברת על דף ההסבר על הקורס, כולל סרטון ההסבר המציג כיצד לבנות אתר במערכת, עוד לפני רכישתך.
קישור לדף ההסבר: www.2000dollar.com/w10
⦁ האמור בהסכם זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
⦁ בעלי הזכויות באתר המערכת דיגיטל בלוקס ותכני הקורס הם צחי רוזנטל ורועי שרגו
(חברת טודואיט שישים דקות שיווק באינטרנט בעמ) (להלן: "בעלי זכויות המערכת והקורס").
⦁ הינך מצהיר בזאת כי אתה כשיר לחתום על הסכם זה; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18)
או אינך רשאי לחתום על הסכם זה ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך
בדבר הוראות הסכם זה, לקבל את אישורם להצטרף לקורס ואף את חתימתם על הסכם זה.
⦁ החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן.

רישיון שימוש בקורס 
⦁ הקורס כלול במחיר ומגיע עם רכישת מערכת בניית אתרים. הקורס הוא אישי.
עם חתימתך על הסכם זה ותשלום מלוא עלות הקורס (כאמור להלן),
יכנס רישיון השימוש שלך לתוקף ותקבל שם משתמש וסיסמא לאתר חברים סגור בו נמצאים כל חומרי הקורס.
⦁ הקורס והרישיון הניתן לך על כך שרכשת שימוש במערכת דיגיטל בלוקס מעניק לך את הדברים הבאים:
⦁ גישה לאתר חברים סגור אשר מכיל את כל שיעורי הווידאו.
⦁ עדכונים וטיפים חדשים מעת לעת.
⦁ בונוס: תמיכה בקבוצת פייסבוק סודית למשך שנתיים או כל עוד הקורס קיים (הגדול מבניהם).
התמיכה בקבוצה בין השעות 10:00 ל20:00 בימי חול.
התמיכה בקבוצת הפייסבוק היא רק לשאלות טכניות.
שאלות בנושאים אחרים הקשורים אל שירות לקוחות יש לשאול ב"צור קשר" באתר (דרך האימייל).
⦁ יובהר כי שיעורי הווידאו באתר הקורס הינם מפורטים מאוד ועליך ללמוד ולעבוד בהתאם
לשיעורי הווידאו וההנחיות בהם לפני פנייתך לתמיכה בקבוצת הפייסבוק.
⦁ התמיכה נועדה למקרים בהם נתקעת בבעיות מתקדמות ואין מדובר בליווי צעד אחר צעד.

⦁ רישיון השימוש בקורס המוענק לך במסגרת הסכם זה, הינו רישיון לשימוש אישי,
פרטי ובלתי מסחרי לפיכך הינך מתחייב:
לא להעביר את שם המשתמש והסיסמא שלך לאחרים ולא להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט
ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשכפל בכל דרך שהיא,
את רכיבי הקורס ו/או כל חלק מהם \ גישה למערכת בניית האתרים ללא קבלת אישור מפורש ובכתב מבעלי האתר.

עלות הקורס הכולל זיכיון במערכת בניית האתרים
⦁ בתמורה לקבלת רישיון השימוש במערכת בניית האתרים ואת תכני הקורסים והשירותים המפורטים בהסכם זה
תשלם סך של 4200 ש"ח + מעמ (להלן: "עלות הקורס והמערכת").

⦁ תשלום בקרדיט בתשלומים עשוי לשאת ריבית, בהתאם לחברת סליקת האשראי (בד"כ עד 35 ש"ח על כל תשלום).
⦁ עלות הקורס עם הזיכיון תשולם עם חתימת הסכם זה, יובהר כי גישה למערכת לשירותים ולתכני הקורס
תתאפשר רק לאחר תשלום עלות הקורס וחתימה על הסכם זה.

קניין רוחני
⦁ בעלי הזכויות בקורס הינם בעלי כל הזכויות בקורס ובחומריו, לרבות זכות היוצרים, ובכלל זה כלולים כל התכנים
(לרבות סרטי וידאו, מצגות וכו') המופיעים בקורס, עיצובם הגראפי, מרכיביהם הצורניים והמהותיים,
הטקסטים המופיעים בהם, הפרסומים, סימני המסחר, זכויות היוצרים, סודות מסחריים,
וכל חומר אחר הכלול בקורס (להלן: "רכיבי הקורס").

תוכן משתמשים
⦁ ככל שתינתן אפשרות להגיב ו/או לכתוב באתר החברים ו/או בפורומים שונים של חברי הקורס (פייסבוק, ווטסאפ וכו') (להלן:"הפורומים"),
בין אם תגובה לבעלי הקורס, נציגיו ו/או מי מטעמם ובין למשתמשים האחרים של האתר, תעשה כן בשפה הולמת ואדיבה.
לבעלי הקורס שמורה הזכות וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי למחוק תכנים פוגעניים ואף לחסום את המשתמשים האחראים להם וזאת ללא כל פיצוי ו/או החזר כספי למשתמש.
⦁ בעלי הקורס אינם אחראים ולא יהיו אחראים לתוכן ההודעות המועלות ע"י המשתמשים ולא לנכונותן, אמינותן, טיבן, מקורן, וכן לטעויות ו/או הטעיות שיופיעו בהן ולתוכן בלתי חוקי ו/או פוגע.
⦁ אתה מתחייב לשאת לבדך במלוא האחריות המשפטית בגין העלאת תכנים למערכת בניית האתרים
ו/או לפורומים השונים ובמלוא ההוצאות והנזקים (כספיים ואחרים) מכל סוג שהוא שייגרמו לבעלי הקורס בשל כך.

התחייבות בעלי הקורס
⦁ בעלי הקורס מתחייבים כי הפרקטיקות והידע הנלמדים בקורס הינם מוכחים, לגיטימיים ובדוקים.
עוד מתחייבים בעלי הקורס כי כל נרשמי הקורס עד היום, אשר השקיעו לפחות שעה ביום ופעלו בהתאם להנחיות הנלמדות בקורס, הצליחו לייצר הכנסה.

הגבלת אחריות
⦁ אתה מצהיר ויודע כי בעלי הקורס אינם מתחייבים ואינם יכולים להתחייב לתוצאות ו/או להכנסות אותן תשיג בפועל
והיא תלויה אם תפעל בצורה מושקעת, רצינית, ברמת הביצועים וההתמדה שלך לאורך זמן. כמו בכל עסק,
בהתחלתו ובטח בחודש הראשון, הרווחים לרוב אינם משמעותיים אלא גדלים עם הזמן.
תמיכה בדומיינים:
כל אתר יש לחבר לדומיין, הזכיין לא עושה זאת מהאשראי שלו אלא מהאשראי של הלקוח.
דומיין עולה לרוב באזור ה-50 ש"ח - 100 ש"ח בשנה.
אנו נותנים תמיכה לרכישת דומיינים מאתר לוגוסייט. אם ברצונך לקנות דומיין מאתר אחר ביכולתך לעשות זאת ואם תפעל לפי ההגדרות בסרטון ההסבר זה אמור לעבוד לך ללא שום בעיה מיוחדת.
אך אם לא תסתדר בהגדרות הדומיין באתר אחר, לא נספק לך הסבר ותמיכה כיצד לחבר אותו למערכת בניית האתרים. אנו לא יכולים להכיר ולתמוך בכל אתרי רכישת הדומיינים בעולם. כל מי שמתקשה בחיבור דומיין ורוצה שאנו נעשה זאת עבורו, יכול לשלם לנו סכום סמלי של 100 ש"ח + מעמ על מנת שנברר עבורו.
הדרך הטובה ביותר היא לרכוש את הדומיין באתר לוגוסייט ואם באתר אחר אז לפנות לתמיכה שלהם
ולספק להם את הגדרות הDNS שאנו מספקים ולבקש שהם יעזרו לך להגדירם באם לא תצליח לבד.

ידע נדרש ועלויות נוספות
⦁ הנך מצהיר כי ידוע לך שעל מנת לפעול בתחום השיווק באינטרנט ועל מנת ליישם את הטכניקות
והפרקטיקות הנלמדות בקורס, יש צורך בהבנה וידע בגלישה באינטרנט, בשימוש בדפדפנים,
שימוש בדוא"ל והכרה טובה של פייסבוק, ושיש לך את ההבנה הנדרשת הזו.
הנך מצהיר כי יש לך זמן של לפחות שעה ביום לפעול וליישם את תכני הקורס.
⦁ עוד ידוע לך כי חלק משיטות השיווק הנלמדות בקורס מצריכות השקעה כספית כמו פרסום ממומן וחלק מתוכנות הפרסום. (יש גם טכניקות פרסום בקורס אשר אינן דורשות השקעה כספית,
כך שאינך חייב להשתמש בשיטות המצריכות השקעה כספית).

⦁ כיוון שהקורס עוסק בשיווק באינטרנט וישנן מגבלות חוקיות על שיווק, כגון חוקי דיני אינטרנט, חוק הספאם הישראלי,
חוק הנגשת תוכן אתרים, אתה מצהיר כי באחריותך הבלעדית ללמוד את מגבלות, דרישות ותנאי החוק טרם
תתחיל בשיווק באינטרנט כמו גם את תנאי השימוש של הכלים השיווקיים בהם תשתמש והאתרים בהם תפעל
וכי לא תהיינה לך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מבעלי הקורס בעניינים אלו.
למשל שים לב שפעולות פרסום בפלטפורמה כמו פייסבוק עלולות לגרום לחסימת חשבון על ידי פייסבוק במידה ואופן השימוש או הפרסום בו מוגזם בעיני פייסבוק.

⦁ הנך מצהיר כי ידוע לך שהאינטרנט הוא תחום דינמי המשתנה ומתפתח כל הזמן, לכן לא תהיה לך כל תלונה על כך שטכניקות שיווק, אתרים באינטרנט, תוכנות וכו' עלולים להשתנות מבחינת אופן הפעלתם, שינויים בממשק כמו כפתורים וכו'. בנוסף פעולות שעובדות באתרים או תוכנות אלו יכולים להפסיק לעבוד, או אופן פעולתם יכול להשתנות. במידה ותוכנה מפסיקה לעבוד, ניתן לפנות אל התמיכה של המפתחים שלה לפיתרון או לפעול עם תוכנה אחרת.
אנו תמיד משתדלים לעדכן ולספק פתרונות הולמים ואף טובים יותר.

מערכת בניית אתרים
1. אתה מקבל רישיון בשווי 2700$ על המערכת בניית האתרים אשר אנו רוכשים עבורך.

2. מחיר שנתי עבור האחסון והזיכיון - אותו אתה מקבל מאיתנו בשווי 1000 ש"ח + מעמ לשנה הראשונה.
כל אדם הרוכש זיכיון חבילת בניית אתרים, ישלם 1000 ש"ח + מע"מ כל שנה לבעלי הקורס.
ניתן לבקש לבטל את התשלום השנתי עד 10 ימים לפני מועד סוף השנה, באמצעות לחיצה על צור קשר באתר הקורס.
במידה והאחסון לא ישולם, המידע על האחסון (אתרים, כרטיסי ביקור דיגיטלי, דפי פרסום וכו') יימחקו.
ה1000 ש"ח + מעמ יחויבו באותו תאריך בו ביצע את רכישת הזיכיון רק שנה מאוחר יותר.

3. שינוי מחיר האחסון וזיכיון חבילות בניית אתרים במערכת: המחיר עלול להשתנות בעתיד,
בהתאם להוצאות וצרכי החברה. עם זאת החברה מתחייבת לספק תמיד מחיר הוגן
ובנוסף לא לשנות את המחירים שהוצעו לך ב3 השנים מרגע רכישת זיכיון במערכת.

4. הינך זכיין הרשאי למכור אתרים ולא זכיינויות.
אינך מורשה לעקוף את חברת טודואיט שישים דקות שיווק באינטרנט בעמ ולמכור "זיכיונות".
במידה ויתגלה כי מכרת את הזיכיון שלך או חלק ממנו, מייד יימחק המשתמש שלך באתר הקורס ובקבוצת התמיכה.

5. מערכת בניית האתרים היא מערכת סגורה, וכמו כל מערכת סגורה לבניית אתרים,
המשתמש יכול לבנות בה אתרים ולבצע בהם שינויים ותוספות
בהתאם ליכולות המערכת בלבד. הינך מצהיר שאתה מבין זאת ואין לך מה להלין על כך.

6. בכל תקלה שהיא במערכת בניית אתרים, האחריות הבלעדית על התיקון
היא על ידי חברת הפיתוח של המערכת.

7. מערכת בניית האתרים - משתדרגת ומשתפרת בגירסאות שלה על ידי חברת הפיתוח
פעם בחצי שנה בערך. אנו נעדכן את סרטוני ההדרכה בהתאם במידה ויש שינוי ניכר בשדרוג גירסא.
עם זאת אנו לא יכולים להתחייב שבכל רגע נתון סרטוני ההדרכה יהיו מתואמים לגירסא כיוון שזה לוקח
זמן עבודה רב לשנות את כל סרטוני ההדרכה בהתאם לגירסת המערכת. במידה ומשהו בממשק המערכת
לא מובן לאחר עדכון גירסא, ניתן תמיד לשאול בקבוצת התמיכה ונשמח לענות ולעזור.

8. תנאי השימוש המלאים במערכת בניית האתרים ezblox.co.il נמצאת בכתובת אתר מערכת בניית האתרים
והינך מצהיר שקראת את התנאים.

9. כל אתר הנבנה במערכת צריך להיות מחובר לדומיין, במידה ואתר לא יחובר לדומיין, לאחר 60 יום יימחק אוטומטית.
מי שירצה תוספת זמן יכול לפנות אלינו ב"צור קשר" באתר הקורס.

10. במידה והזכיין או לקוח מעוניין בהוספת אבטחת SSL באתר,
הינה דרכנו במחיר של 100 ש"ח + מעמ לשנתיים. ניתן לרכוש חבילות:
עבור SSL ל5 אתרים: 80 שקל לכל אחד,  עבור SSL ל10 אתרים: 60 שקל לכל אחד
עבור SSL ל40 אתרים: 50 שקל לכל אחד, עבור SSL ל100 אתרים: 30 שקל לכל אחד

ביטולים
⦁ תנאי ביטול העסקה הינם בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה").
⦁ הקורס ותכניו, הינם שירותים דיגיטליים הניתנים לשכפול ולהעתקה ע"פ סעיף 6(8)
לתקנות ביטול עסקה. יובהר כי בכל מקרה של סתירה, תנאי הביטול מכח חוק הגנת הצרכן ותקנותיו יגברו.
למען הסר ספק, אין החזר כספי משום סוג שהוא ומשום סיבה שהיא על הקורס ואו על הזיכיון והשימוש במערכת בניית האתרים.

⦁ תנאי ביטול עסקה הקבועים בחוק הגנת הצרכן אינם חלים על מי שאינו צרכן כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן
ובהתאם אין בעלי זכויות היצרים במערכת בניית האתרים מחויבים לפעול על פי האמור בחוק זה ביחס לכל מי שאנו צרכן כאמור, בעלי הזכויות במערכת בניית האתרים
מספקים זיכיון בניית אתרים במערכת והינו מוגדר כמוצר עבור לקוחות עסקיים המעוניינים לרכוש זיכיון של בניית אתרים במערכת, מכירתם ושימוש עסקי בהם.
בחתימתך על חוזה זה הינך מצהיר כי אתה לקוח עסקי.

אנו מתחייבים בזאת להחזר כספי מלא עבור סכום ההצטרפות
במידה והתלמיד\זכיין במשך שנה לא הצליח לייצר הכנסה למרות
שפעל על פי כל השיטות, ההדרכות וההנחיות באתר הקורס ופעל בהתמדה לאורך שנה.

⦁ ביטול רכישה ע"י בעלי הזכויות במערכת ובקורס - בעלי הקורס שומרים לעצמם את הזכות לבטל את רכישתך,
לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
⦁ אם לא נקלטו במערכת פרטי התשלום ופרטיו המלאים של המשתמש.
⦁ בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד להסכם זה.
⦁ במקרה וביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או עברת על הוראות הדין.
⦁ במקרה ומסרת בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

⦁ אם ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעלי זכויות המערכת או הקורס ו/או במי מטעמם ו/או
בפעילותו התקינה של הקורס או המערכת ו/או בצד ג' אחר כלשהו.
⦁ אם לפי דעת בעלי הזכויות הקורס, בכוונתך לשוב להעביר או למכור את התוכן של הקורס שנרכש על ידך לצד ג'.
בהקשר זה הינך מאשר ומתחייב כי לא תמכור את התוכן של הקורס שקיבלת לצד ג' כלשהו.
⦁ בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות בעלי הזכויות של המערכת והקורס לבצע ניהול תקין של אתר הקורס והמערכת, לספק לך את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה.
בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
במידה ושילמת מקדמה שיריון מקום, אין החזר, כיוון שבעת שיריון מקום, הינך תופס מקום של אדם אחר שיכל לרכוש את הקורס במקומך.
במידה ושילמת סכום חלקי וקיבלת חלק מהתכנים ולא שילמת את מלוא סכום ההצטרפות עבור הקורס והמערכת, בעלי הקורס רשאים לבטל עבורך גישה לקורס ולהשאיר לך גישה רק למערכת בניית האתרים במידה ויחפצו בכך.

שונות
⦁ אתה מודע לכך שבעלי הקורס השקיעו שעות רבות, משאבים רבים וכסף רב ביצירת חומרי הקורס והפקתם
ולפיכך אתה מתחייב לא להשתמש בטכניקות השיווק הנלמדות בקורס על מנת לשווק מתחרים ו/או קורסים דומים
וזאת במשך שנתיים מיום חתימת הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מבעלי הקורס.
⦁ לבעלי הקורס תעמוד הזכות למחות את זכויותיהם ו/או חובותיהם על-פי הסכם זה לכל צד שלישי באשר הוא.
⦁ הסכם זה כפוף לדין הישראלי, בכל מקרה בו יתגלעו סכסוכים ו/או חילוקי דעות בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם הסכם זה,
ימסרו הצדדים את הסכסוך להכרעתו של בית משפט בתל אביב או בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב.