הסכם תנאי שימוש באתר + הסכם רכישת זיכיון במערכת בניית אתרים בשילוב קורס שיווק באינטרנט
חברת טודואיט שישים דקות שיווק באינטרנט בעמ 513271346 בעלי זכויות המערכת והקורס

מבוא
⦁ הקורס אותו אתה מקבל ביחד עם רכישת הזיכיון במערכת בניית אתרים הינו קורס בתחום: השיווק באינטרנט.
בקורס תלמד להשתמש בכלים פרקטיים לשיווק באינטרנט כגון: יצירת אתרי נכסים דיגיטלים, קידום אתרים, שיווק שותפים,
שיווק בפייסבוק, שיווק בגוגל, שיווק ביוטיוב, אינסטגרם ועוד (להלן: "הקורס").

הסבר על מערכת יצירת האתרים ותכני הקורס נמצא בדפי הפרסום והסרטונים בדף הפרסום בו קונה הקורס והמערכת השאיר פרטיו כמתעניין לפני רכישתו.
הינך מצהיר כי צפית ועברת על דף ההסבר על הקורס, כולל סרטון ההסבר המציג כיצד ליצור אתר במערכת, על סילבוס הקורסים, עוד לפני רכישתך.
קישור לדף ההסבר המכיל את כל המידע הנ'ל: www.2000dollar.com/w10
⦁ האמור בהסכם זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
⦁ בעלי הזכויות באתר המערכת דיגיטל בלוקס ותכני הקורס, בעלי מכללת טודואיט, הם צחי רוזנטל ורועי שרגו
(חברת טודואיט שישים דקות שיווק באינטרנט בעמ 513271346) (להלן: "בעלי זכויות המערכת והקורס").
⦁ הנך מצהיר בזאת כי אתה כשיר לחתום על הסכם זה; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18)
הנך מצהיר שהינך שפוי ואין לך בעיה נפשית או מחלת נפש כלשהי,
אם הנך קטין או אינך רשאי לחתום על הסכם זה מכל סיבה שהיא ללא אישור אפוטרופוס,
הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך
בדבר הוראות הסכם זה, לקבל את אישורם להצטרף לקורס ואף את חתימתם על הסכם זה.

⦁ החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן.

רישיון שימוש בקורס 
⦁ הקורס כלול במחיר ומגיע עם מערכת בניית אתרים. הגישה לקורס ולמערכת היא אישית.
עם חתימתך על הסכם זה ותשלום מלוא עלות הקורס (כאמור להלן),
יכנס רישיון השימוש שלך לתוקף ותקבל שם משתמש וסיסמא לאתר חברים סגור בו נמצאים כל חומרי הקורס.
⦁ הקורס והרישיון הניתן לך על כך שרכשת גישה לשימוש במערכת דיגיטל בלוקס מעניק לך את הדברים הבאים:
⦁ גישה לאתר חברים סגור אשר מכיל את כל שיעורי הווידאו, למשך שנתיים לפחות או כל עוד הקורס קיים, הגדול מבינהם.
⦁ עדכונים וטיפים חדשים מעת לעת.
⦁ בונוס: תמיכה בקבוצת פייסבוק סודית למשך שנה.
התמיכה בקבוצה בין השעות 10:00 ל20:00 בימי חול.
התמיכה תמשיך מעבר לשנה במידה והלקוח לאחר שנה, ישלם את המנוי השנתי לזכיינות מערכת האתרים והתוכנות.
התמיכה בקבוצת הפייסבוק היא רק לשאלות טכניות מקצועיות בנושא החומר הנלמד.
שאלות בנושאים הקשורים אל שירות לקוחות יש לשאול ב"צור קשר" באתר (דרך האימייל).
⦁ בונוס תמיכה אישית ממנטור אישי בהודעות פרטיות בפייסבוק לשאלות או התייעצות למשך שנה,
(מוגבל לשאלה אחת ביום ורק למי שרכש את התכנית המלאה במחיר של 6440 ש"ח).
את השאלה יש לשאול בקבוצת התלמידים ולהוסיף הערה שברצונך לקבל את התשובה בהודעה פרטית.
⦁ יובהר כי שיעורי הווידאו באתר הקורס הם מפורטים מאוד ועליך ללמוד ולעבוד בהתאם
לשיעורי הווידאו וההנחיות בהם לפני פנייתך לתמיכה וייעוץ בקבוצת הפייסבוק.
⦁ התמיכה נועדה למקרים בהם נתקעת בבעיות מתקדמות ואין מדובר בליווי צעד אחר צעד, התמיכה
לא נועדה להחליף את הקורס, סרטוני הקורס מפורטים וכוללים צילום מסך המחשב של המדריך ומה הוא לוחץ עם החץ של העכבר.
⦁ רישיון השימוש בקורס המוענק לך במסגרת הסכם זה, הינו רישיון לשימוש אישי,
פרטי ובלתי מסחרי לפיכך הינך מתחייב:
לא להעביר את הגישה, שם המשתמש והסיסמא שלך לאחרים, לא למכור, לא להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט
ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשכפל בכל דרך שהיא,
את רכיבי הקורס ו/או כל חלק מהם /גישה למערכת בניית האתרים ללא קבלת אישור מפורש ובכתב מבעלי האתר.

עלות הקורס וזיכיון השימוש במערכת בניית האתרים
⦁ בתמורה לקבלת רישיון השימוש במערכת בניית האתרים ואת תכני הקורסים והשירותים המפורטים בהסכם זה
תשלם סך של 6440 ש"ח כולל מעמ (להלן: "עלות הקורס והמערכת").

⦁ תשלום בקרדיט בתשלומים עשוי לשאת ריבית, בהתאם לחברת סליקת האשראי (בד"כ עד 35 ש"ח על כל תשלום).
⦁ עלות הזיכיון תשולם עם חתימת הסכם זה, יובהר כי גישה למערכת לשירותים ולתכני הקורס
תתאפשר רק לאחר תשלום עלות הקורס וחתימה על הסכם זה.

קניין רוחני
⦁ בעלי הזכויות בקורס הינם בעלי כל הזכויות בקורס ובחומריו, לרבות זכות היוצרים, ובכלל זה כלולים כל התכנים
(לרבות סרטי וידאו, מצגות וכו') המופיעים בקורס, עיצובם הגראפי, מרכיביהם הצורניים והמהותיים,
הטקסטים המופיעים בהם, הפרסומים, סימני המסחר, זכויות היוצרים, סודות מסחריים,
וכל חומר אחר הכלול בקורס (להלן: "רכיבי הקורס").

תוכן משתמשים
⦁ ככל שתינתן אפשרות להגיב ו/או לכתוב באתר החברים ו/או בפורומים שונים של חברי הקורס (פייסבוק, ווטסאפ וכו') (להלן:"הפורומים"),
בין אם תגובה לבעלי הקורס, נציגיו ו/או מי מטעמם ובין למשתמשים האחרים של האתר, תעשה כן בשפה הולמת ואדיבה.
לבעלי הקורס שמורה הזכות וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי למחוק תכנים פוגעניים ואף לחסום את המשתמשים האחראים להם וזאת ללא כל פיצוי ו/או החזר כספי למשתמש.
⦁ בעלי הקורס אינם אחראים ולא יהיו אחראים לתוכן ההודעות המועלות ע"י המשתמשים ולא לנכונותן, אמינותן, טיבן, מקורן, וכן לטעויות ו/או הטעיות שיופיעו בהן ולתוכן בלתי חוקי ו/או פוגע.
⦁ אתה מתחייב לשאת לבדך במלוא האחריות המשפטית בגין העלאת תכנים למערכת בניית האתרים
ו/או לפורומים השונים ובמלוא ההוצאות והנזקים (כספיים ואחרים) מכל סוג שהוא שייגרמו לבעלי הקורס בשל כך.

התחייבות בעלי הקורס
⦁ בעלי הקורס מתחייבים כי הפרקטיקות והידע הנלמדים בקורס הינם מוכחים, לגיטימיים ובדוקים.
עוד מתחייבים בעלי הקורס כי כל נרשמי הקורס עד היום, אשר השקיעו לפחות שעה ביום בהתמדה
לאורך זמן ופעלו בהתאם להנחיות הנלמדות בקורס, הצליחו לייצר הכנסה.

הגבלת אחריות הכנסה
⦁ אתה מצהיר ויודע כי בעלי הקורס אינם מתחייבים ואינם יכולים להתחייב לתוצאות ו/או להכנסות אותן תשיג בפועל
והיא תלויה אם תפעל בצורה מושקעת, רצינית, ברמת הביצועים וההתמדה שלך לאורך זמן. כמו בכל עסק,
בהתחלתו ובטח בחודש הראשון, הרווחים לרוב אינם משמעותיים אלא גדלים עם הזמן.
תמיכה בדומיינים:
כל אתר יש לחבר לדומיין, דומיין ישראלי עולה באזור ה- 100 ש"ח בשנה.
אנו נותנים תמיכה לרכישת דומיינים מאתר לוגוסייט. אם ברצונך לקנות דומיין מאתר אחר ביכולתך לעשות זאת
ואם תפעל לפי ההגדרות בסרטון ההסבר זה אמור לעבוד לך ללא שום בעיה מיוחדת,
אך אם לא תסתדר בהגדרות הדומיין באתר אחר, לא נספק לך הסבר ותמיכה כיצד לחבר אותו למערכת בניית האתרים
מהסיבה שאנו לא יכולים להכיר ולתמוך בכל אתרי רכישת הדומיינים בעולם.
כל מי שמתקשה בחיבור דומיין הדרך הטובה ביותר היא לרכוש את הדומיין באתר לוגוסייט
ואם באתר אחר אז לפנות לתמיכה שלהם ולספק להם את הגדרות הDNS שאנו מספקים
ולבקש שהם יעזרו לך להגדירם באם לא תצליח לבד, ברוב אתרי רכישת הדומיינים יש תמיכה שיכולה לעשות זאת עבורך.

ידע נדרש ועלויות נוספות
⦁ הנך מצהיר כי ידוע לך שעל מנת לפעול בתחום השיווק באינטרנט ועל מנת ליישם את הטכניקות
והפרקטיקות הנלמדות בקורס, יש צורך שיהיה לך מחשב, הבנה וידע בגלישה באינטרנט, בשימוש בדפדפנים,
שימוש בדוא"ל והכרה טובה של פייסבוק ושיש לך את ההבנה הנדרשת הזו.
הנך מצהיר כי יש לך זמן של לפחות שעה ביום לפעול וליישם את תכני הקורס ומבין שמומלץ לפעול יותר משעה ביום.
⦁ עוד ידוע לך כי חלק משיטות השיווק הנלמדות בקורס מצריכות השקעה כספית כמו פרסום ממומן או במידה ותרצה
להשתמש בתוכנות מסוימות. חשוב לציין שיש טכניקות פרסום בקורס אשר אינן דורשות השקעה כספית,
כך שאינך חייב להשתמש בשיטות המצריכות השקעה כספית, ואף מומלץ לא לעשות זאת בתחילת הדרך.

הקורס מכיל אינדקס של מוצרים ושירותים שונים של גופים אחרים ברשת, אתרים, פלטפורמות ותכניות שותפים,
בהן ניתן להירשם כמשווק ולשווק את המוצרים והשירותים שלהם ולהרוויח מכך עמלות. העמלות משולמות על ידי
בעלי העסקים או המתווכים שלהם. האינדקס קיים על מנת שלתלמידים יהיה יותר קל למצוא מוצרים ושירותים
שונים אותם הם רוצים לשווק, במקום לחפשם באופן עצמאי ברשת.
בעלי הקורס מכללת טודואיט, אינם הבעלים שלהם ואינם אחראים עליהם. שיתוף הפעולה בין משווק לבין
בעל מוצר\מתווך לשיווק המוצר הוא בינהם בלבד.
 לקריאת החוזה המלא לתנאי השימוש עבור משווקי מוצרים ללחוץ כאן

⦁ כיוון שהקורס עוסק בשיווק באינטרנט וישנן מגבלות חוקיות על שיווק, כגון חוקי דיני אינטרנט, חוק הספאם הישראלי,
חוק הנגשת תוכן אתרים, אתה מצהיר כי באחריותך הבלעדית ללמוד את מגבלות, דרישות ותנאי החוק טרם
תתחיל בשיווק באינטרנט כמו גם את תנאי השימוש של הכלים השיווקיים בהם תשתמש והאתרים בהם תפעל
וכי לא תהיינה לך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מבעלי הקורס בעניינים אלו.
למשל שים לב שפעולות פרסום בפלטפורמה כמו פייסבוק עלולות לגרום לחסימת חשבון על ידי פייסבוק
במידה ואופן השימוש או הפרסום בו מוגזם בעיני פייסבוק. יש להדגיש כי האלגוריתם של פייסבוק סודי ומשתנה
לכן בפרסום אורגני וגם בממומן יש לפרסם בצורה זהירה ומחושבת.
כפי שמוסבר בקורס מומלץ להתחיל מפרסום אורגני חינמי ולא ממומן, בעת פרסום ממומן יש לוודא מידי יום
שלא יורדים סכומים גבוהים ממנו אלא סכומים נמוכים מאוד ולבדוק מידי יום שהפרסום הממומן רווחי ואם לא
אז להשהות אותו ולהתייעץ בקבוצת התמיכה לתלמידים כיצד להמשיך. האחריות על הוצאת סכומים בפרסום הממומן
הוא על ידי המפרסם בלבד.

⦁ הנך מצהיר כי ידוע לך שהאינטרנט הוא תחום דינמי המשתנה ומתפתח כל הזמן, לכן לא תהיה לך כל תלונה על כך שטכניקות שיווק,
אתרים באינטרנט, תוכנות וכו' עלולים להשתנות מבחינת אופן הפעלתם, שינויים בממשק כמו כפתורים וכו'.
בנוסף פעולות שעובדות באתרים או תוכנות אלו יכולים להפסיק לעבוד, או אופן פעולתם יכול להשתנות.
במידה ותוכנה מפסיקה לעבוד, ניתן לפנות אל התמיכה של המפתחים שלה לפיתרון או לפעול עם תוכנה אחרת.
אנו תמיד משתדלים לעדכן ולספק פתרונות הולמים ואף טובים יותר.

ידוע לי כי אני מקבל: רישיון מערכת בניית אתרים בשווי 5000 ש"ח, רישיון מערכת כרטיסי גירוד בשווי 500 ש"ח , רישיון תוכנה לעריכת וידיאו בשווי 300 ש"ח.

רישיון מערכת בניית אתרים:

1. אתה מקבל רישיון על המערכת בניית האתרים אשר אנו רוכשים עבורך.

2. מחיר הזיכיון, אחסון ותחזוק המערכת הוא בשווי 1000 ש"ח לשנה הראשונה.
כל אדם הרוכש זיכיון חבילת בניית אתרים, ישלם 1000 ש"ח + מע"מ כל שנה לבעלי הקורס
בהוראת קבע על כרטיס האשראי שלו, החל מהשנה הבאה.
החיוב יגובה כל שנה. את הוראת הקבע ניתן לבטל עד 10 ימים לפני תאריך סוף השנה, באמצעות פנייה בצור קשר באתר הקורס.
סכום ה1000 ש"ח + מעמ יחויבו באותו חודש בו ביצע את רכישת הזיכיון שנה מאוחר יותר.
במידה והלקוח יחליט לבטל את התשלום השנתי עבור הזיכיון, החשבון והאתרים שבנה יימחקו.
במידה ולקוח מפסיק לשלם ובשלב מאוחר יותר יחזור בו ויחליט שכן מעוניין לרכוש, המחיר יהיה 3000 ש"ח + 1000 ש"ח לשנה.
בנוסף הלקוח מקבל בונוס תוכנת מערכת ליצירת כרטיסי גירוד דיגיטלים ובמידה ויפסיק לשלם
את סכום ה1000 ש"ח בשנה, החשבון שלו במערכת כרטיסי הגירוד הדיגיטלי יימחק.

3. שינוי מחיר הקורס, אחסון וזיכיון חבילות בניית אתרים במערכת: המחיר עלול להשתנות בעתיד,
בהתאם להוצאות וצרכי החברה. עם זאת החברה מתחייבת לספק תמיד מחיר הוגן
ובנוסף לא לשנות את המחירים בצורה לא הוגנת ב3 השנים מרגע רכישת זיכיון במערכת.

4. הינך זכיין הרשאי ליצור אתרים ולהשתמש בהם ואף למכור אתרים ולהרוויח 100% עמלה ממכירתם, אך אסור לך למכור זכיינויות.
אינך מורשה לעקוף אותנו ולמכור "זכיינויות" של אתרים ללקוח בתור זכיין במקום בתור משתמש.
במידה ויתגלה כי מכרת זכיינויות או את הזיכיון שלך, מייד יימחק המשתמש שלך במערכת האתרים, באתר הקורס ובקבוצת התמיכה.

5. מערכת בניית האתרים היא מערכת סגורה, וכמו כל מערכת סגורה לבניית אתרים,
המשתמש יכול לבנות בה אתרים ולבצע בהם שינויים ותוספות
בהתאם ליכולות המערכת בלבד. הינך מצהיר שאתה מבין זאת ואין לך מה להלין על כך.

6. בכל תקלה שהיא במערכת בניית אתרים, האחריות הבלעדית על התיקון
היא על ידי חברת הפיתוח של המערכת. בעלי הזכויות באתר המערכת והקורס (מכללת טודואיט שישים דקות שיווק באינטרנט בעמ)
הינה בעלת זכויות להפצת המערכת בלבד ולכן אחריות הפיתוח של המערכת היא של חברת הפיתוח.
במידה וישנה תקלה\באג במערכת האתרים, מכללת טודואיט, אינה אחראית על תיקונו או על אורך זמן הטיפול בתקלה אלא חברת הפיתוח.

7. מערכת בניית האתרים - משתדרגת ומשתפרת בגירסאות שלה על ידי חברת הפיתוח
פעם בחצי שנה בערך. אנו טודואיט נעדכן את סרטוני ההדרכה בהתאם במידה ויש שינוי ניכר בשדרוג גרסא.
עם זאת אנו לא יכולים להתחייב שבכל רגע נתון סרטוני ההדרכה יהיו מתואמים לגרסא כיוון שזה לוקח
זמן עבודה רב לשנות את כל סרטוני ההדרכה בהתאם לגרסת המערכת. במידה ומשהו בממשק המערכת
לא מובן לאחר עדכון גרסא, ניתן תמיד לשאול בקבוצת התמיכה ונשמח לענות ולעזור.

8. התמיכה בקבוצת התלמידים בנושא של שימוש במערכת בניית האתרים,
הוא רק עבור עריכה של התבניות המותאמות במערכת.
לכן כל תלמיד צריך לבחור את אחת מתבניות האתרים לערוך אותה ולהשתמש בה.
במידה ותלמיד מוסיף אלמנטים נוספים, קודי תיכנות, וחלקים מורכבים אחרים
שאינם רק עריכה של התוכן הקיים (טקסטים, תמונות, קישורים), התמיכה תהיה מוגבלת והאחריות על המשתמש.

9. תנאי השימוש המלאים במערכת בניית האתרים נמצאת בכתובת אתר מערכת בניית האתרים
והינך מצהיר שקראת את התנאים.

10. כל אתר הנבנה במערכת צריך להיות מחובר לדומיין, במידה ואתר לא יחובר לדומיין, לאחר 60 יום יימחק אוטומטית.
מי שירצה תוספת זמן יכול לפנות אלינו ב"צור קשר" באתר הקורס.

11. במידה והזכיין או לקוח מעוניין בהוספת אבטחת SSL באתר,
הינה דרכנו במחיר של 100 ש"ח + מעמ חד פעמי. ניתן לרכוש חבילות:
עבור SSL ל5 אתרים: 80 שקל לכל אחד,  עבור SSL ל10 אתרים: 60 שקל לכל אחד
עבור SSL ל40 אתרים: 50 שקל לכל אחד, עבור SSL ל100 אתרים: 30 שקל לכל אחד

⦁ תנאי ביטול העסקה הינם בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה),
התשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה").
⦁ הקורס ותכניו, הינם שירותים דיגיטליים הניתנים לשכפול ולהעתקה ע"פ סעיף 6(8)
לתקנות ביטול עסקה. יובהר כי בכל מקרה של סתירה, תנאי הביטול מכח חוק הגנת הצרכן ותקנותיו יגברו.
למען הסר ספק, אין החזר כספי משום סוג שהוא ומשום סיבה שהיא על הקורס ואו על השימוש במערכת בניית האתרים.

⦁ תנאי ביטול עסקה הקבועים בחוק הגנת הצרכן אינם חלים על מי שאינו צרכן כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן
ובהתאם אין בעלי הזכויות במערכת בניית האתרים מחויבים לפעול על פי האמור בחוק זה ביחס לכל מי שאנו צרכן כאמור, בעלי הזכויות במערכת בניית האתרים
מספקים זיכיון בניית אתרים במערכת והינו מוגדר כמוצר עבור לקוחות עסקיים המעוניינים לרכוש זיכיון של בניית אתרים במערכת, מכירתם ושימוש עסקי בהם.
בחתימתך על חוזה זה הינך מצהיר כי אתה לקוח עסקי.

עם זאת אנו מתחייבים בזאת להחזר כספי מלא עבור סכום ההצטרפות
במידה והתלמיד\זכיין לא הצליח לייצר הכנסה למרות
שפעל בהתמדה במשך שנה על פי כל השיטות, ההדרכות וההנחיות באתר הקורס.

על מנת לקבל החזר, על התלמיד לאחר שנה להראות שפעל לפי כל השיטות וההדרכות בקורס.

⦁ ביטול רכישה ע"י בעלי הזכויות במערכת ובקורס - בעלי הקורס שומרים לעצמם את הזכות לבטל את רכישתך,
ללא החזר, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
⦁ אם לא נקלטו במערכת פרטי התשלום ופרטיו המלאים של המשתמש.
⦁ בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד להסכם זה.
⦁ במקרה וביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או עברת על הוראות הדין.
⦁ במקרה ומסרת בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים פיקטיבים.

⦁ אם ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעלי זכויות המערכת או הקורס ו/או במי מטעמם ו/או
בפעילותו התקינה של הקורס או המערכת ו/או בצד ג' אחר כלשהו.
⦁ אם לפי דעת בעלי הזכויות הקורס, בכוונתך לשוב להעביר או למכור את התוכן\זכיינות של הקורס שנרכש על ידך לצד ג'.
בהקשר זה הינך מאשר ומתחייב כי לא תמכור את התוכן של הקורס שקיבלת לצד ג' כלשהו.
⦁ בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות בעלי הזכויות של המערכת והקורס לבצע ניהול תקין של אתר הקורס והמערכת,
לספק לך את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה.
בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.
במידה ושילמת מקדמה שיריון מקום, אין החזר, כיוון שבעת שיריון מקום, הינך תופס מקום של אדם אחר שיכל לרכוש את הקורס במקומך.
במידה ושילמת סכום חלקי על הקורס, בעלי הקורס רשאים לתת לך גישה חלקית לקורס, למערכות, גישה לאתרי קורסים אחרים ולתמיכה לפי ראות עינהם.

קבלת הודעות פרסומיות מהאתר

בעת הרשמתך (השארת פרטי התקשרותך בטופס באתרינו) אתה מביע את הסכמתך להירשם לרשימת התפוצה של האתר,
לקבל מאיתנו (חברת טודואיט שישים דקות שיווק באינטרנט בעמ) פרסומים, מידע ועדכונים בנושא הצלחה כלכלית ובחיים,
למחשבך, כתובת האימייל או הפלאפון שלך, שירות זה הוא חינם, אותו תוכל לבקש להפסיק בכל עת.
בכל אימייל שתקבל מאיתנו יהיה קישור הסרה אוטומטי בתחתית האימייל, אם תרצה להפסיק לקבל הודעות לאימייל,
באפשרותך ללחוץ על קישור ההסרה וזה ותבוצע הסרה מרשימת התפוצה. ניתן גם להשיב למייל ולבקש הסרה.
כנ'ל לגבי הודעת SMS שהתקבלה אל מספר הטלפון שלך, ניתן להשיב "הסר" ותוסר אוטומטית.
במידה ותבחר לא ללחוץ על קישור ההסרה במייל אלא פשוט לשלוח מייל ב"השב" או בצור קשר באתר
ולבקש שנסיר אותך מרשימת התפוצה, נא להמתין זמן סביר (עד 7 ימי עסקים) כדי שנוכל להסיר אותך ידנית מהרשימה.
החברה לא תהיה אחראית על תקלה בעת הסרה, לדוגמא כאשר משיבים הודעה חזרה ומבקשים הסרה,
לעיתים יכולה להיות בעיה טכנית שהמייל לא יגיע ליעדו, או ההודעה תגיע בסימני שאלה או ג'יבריש.
לכן אם ברצונך בוודאות להסיר את עצמך יש ללחוץ על קישור הסרה + להשיב בהודעה חזרה את המילה "הסר",
וגם למלא טופס בצור קשר באתרינו ובו לבקש להסיר ואת האימייל או מספר הטלפון אותו ברצונך להסיר מקבלת פרסומים.

שים לב שביטול הרשמה מרשימת התפוצה אומר שלא תוכל לקבל יותר מידע, טיפים ועדכונים
על שיטות חדשות להרוויח כסף באינטרנט. אם לא ביקשת הסרה באמצעות שליחת מייל חוזר
או לחיצה על קישור ההסרה, נהיה רשאים להמשיך לשלוח לך הודעות כל עוד לא ביקשת לבטל.
במידה ובחרת לשלוח מייל חזרה ולבקש להסיר אותך באופן ידני מהרשימה, נא לכתוב בתוך המייל
את האימייל המדויק שאותו אתה רוצה שנסיר, זה כדי לוודא שהמייל המדויק שאתה רוצה להסיר מרשימת התפוצה, אכן יוסר.
על מנת שלא יקרו מקרים כמו למשל בהם אתה משתמש בשני מיילים, שאחד רשום ברשימה ומוגדר בו
FORWARD להעברה למייל אחר ואז כשאתה מבקש הסרה ממייל אחר, אתה מבקש הסרה ממייל האחר במקום מהמייל הראשון.
מקרים כאלה ואחרים העלולים לגרום לטעויות בהסרה. בקשתך להסרה באופן ידני הינה אחריותך בלספק כתובת המייל המדויקת להסרה.
היות והנך מעוניין בקבלת מידע מסוגים שונים מוסכם על הצדדים כי לא יחולו על ההודעות הדרישות לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים),
תשמ"ב-1982 (להלן : "חוק התקשורת") לגבי ציון סוג המסר כגון: "פרסומת" או "תעמולה" או "תרומה" בהודעה הנשלחת.
לאור האמור המשווק יהא רשאי לשלוח למשתמש הודעות בלא ציון סוג המסר וללא חובה להוסיף קישור הסרה,
עם זאת באפשרותך תמיד לבקש הסרה ותוסר. פרטי ההתקשרות שלך עלולים לעבור לצד אחר רק במידה ונתמזג עם גוף עסקי נוסף בעסק.
כל יצירת קשר בין משתמש באתר לשירות לקוחות ובעלים עלול להיות מתועד ומוקלט לצורך בירורים במידה של אי הבנות.
התראות הן הודעות אשר מוצגות על מסך המחשב שלך או התראות בפלאפון שלך. אם קיבלת הודעת SMS וברצונך להסיר את עצמך,
השב "הסר" בתור הודעת SMS חזרה. במידה ולא ביקשת להסיר את עצמך החברה רשאית להמשיך לשלוח לך מסרים.

אבטחת מידע: אנו מיישמים באתרינו מערכות ונהלים לאבטחת מידע.
בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט.
לכן, איננו יכולים להתחייב ששירותינו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
אבטחת כניסה ממכשירים שונים לפי איי פי:  למערכת יש אבטחה שאם המשתמש מתחבר לאתר הקורס הרבה פעמים
כמו למשל מעל 10 פעמים בחודש מ10 כתובות איי פי שונות, המערכת תחסום גישה לאתר הקורס ועל המשתמש להפנים
שזה לטובת המערכת על מנת שלא יוכלו להעביר את המשתמש והססמא לאנשים אחרים שלא רכשו את הקורס
ולכן לא להלין על כך. לאחר שנחסם יכול לפנות בקבוצת התלמידים בפייסבוק או לשלוח הודעה בצור קשר באתר 2000dollar.com
ולבקש לשחרר לו את המשתמש, בעלי המערכת יבדקו האם הוא אכן לא העביר את המשתמש והססמא שלו לאחרים ויפתחו לו
גישה מחדש לאתר הקורס.

שונות
⦁ אתה מודע לכך שבעלי הקורס השקיעו שעות רבות, משאבים רבים וכסף רב ביצירת חומרי הקורס והפקתם
ולפיכך אתה מתחייב לא להשתמש בטכניקות השיווק הנלמדות בקורס על מנת לשווק מתחרים ו/או קורסים דומים
וזאת במשך שנתיים מיום חתימת הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מבעלי הקורס.
⦁ לבעלי הקורס תעמוד הזכות למחות את זכויותיהם ו/או חובותיהם על-פי הסכם זה לכל צד שלישי באשר הוא.
⦁ הסכם זה כפוף לדין הישראלי, בכל מקרה בו יתגלעו סכסוכים ו/או חילוקי דעות בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם הסכם זה,
ימסרו הצדדים את הסכסוך להכרעתו של בית משפט בתל אביב או בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב.